Applicatie

Applicatie: Wet en regelgeving
Omschrijving:

Dit is de vragenlijst: Milieubenchmarking offsetbedrijven: naleving wet- en regelgeving.

De overheid, uw klanten en mensen in uw omgeving vragen of eisen steeds vaker van u het milieu zo min mogelijk te belasten. Milieuverantwoord produceren wordt tegenwoordig net zo belangrijk als het leveren van een goed product binnen de afgesproken tijd tegen een aanvaardbare prijs. Hoe doet u dat, milieuverantwoord produceren?

Door middel van deze milieubenchmark krijgt u inzicht in de wijze waarop u voldoet aan de wet- en regelgeving.

Kosten: 0
 

Voorwaarden

Applicaties zijn (korte)  vragenlijsten of tools die kunnen worden toegepast bij de diagnose van vraagstukken op diverse gebieden binnen uw organisatie. De tools geven altijd een rapportage met , indien van toepassing, verbetervoorstellen of tips.

U mag deze applicatie gebruiken binnen uw eigen onderneming. Indien u bent ingelogd blijft de informatie welke u heeft ingevuld met de resultaten bewaard. U kunt dan later deze informatie altijd raadplegen.

 U bent niet ingelogd: dit is voor gebruik noodzakelijk.