Vraag en Antwoord


Onderwerp
Inzetbaarheid werknemers

Vraag
Ik hoorde dat ik een aanzienlijke subsidie kan krijgen om de inzetbaarheid van mijn medewerkers te verhogen! Klopt dit?

Antwoord

U kunt nu een aanzienlijke subsidie krijgen om de inzetbaarheid van uw medewerkers te verhogen! Met deze subsidie kunt u een externe adviseur inhuren voor het verbeteren van bedrijfsprocessen en vooral het verkrijgen van advies om de duurzame inzetbaarheid van het personeel te vergroten en hen tot op hogere leeftijd gezond, gemotiveerd en productief te laten doorwerken.

 

Voor wie is de subsidie? Voor ieder bedrijf met minimaal twee werknemers.

 

Voorwaarden: De adviseur van het Dienstencentrum zal op het no-cure-no-pay-principe de subsidie-aanvraag indienen; Het bedrag aan subsidiabele kosten dat per project minimaal vereist is bedraagt € 12.000,-; de maximale projectomvang is € 20.000,-. Het subsidiepercentage bedraagt: 50% van de subsidiabele kosten (let op: de BTW is niet subsidiabel).

 

De aanvraagperiode ligt naar verwachting tussen medio oktober en begin november 2016. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld: het is het beste in de eerste week de aanvraag in te dienen.2829 keer bekeken
Vraag is beantwoord door:
Tobias
op den Brouw